logo.jpg
 
 

Lineaire hypotheek

 
Bij een lineaire hypotheek wordt iedere maand hetzelfde bedrag afgelost. Daarnaast betaalt u rente over de resterende schuld. Omdat die schuld in het begin het hoogst is (er is nog weinig afgelost), zullen ook de totale hypotheeklasten (= rente + aflossing) in het begin erg hoog zijn. Met het afnemen van de schuld (door aflossing) zullen de maandelijkse bedragen geleidelijk dalen. Dat betekent echter ook, dat het belastingvoordeel in de loop van de tijd afneemt. Immers: de betaalde rente vermindert.

Wilt u meer weten over de lineaire hypotheek, neemt u dan contact op met ons kantoor.