logo.jpg

Privacyverklaring Hurkmans Assurantiekantoor BV

2 augustus 2018
Uw privacy is voor Hurkmans Assurantiekantoor BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:
Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming
verplicht zijn.

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze
verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte
persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.hurkmans-assurantien.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Hurkmans Assurantiekantoor BV.

Aanvragen offerte
Wanneer u bij ons online een offerte aanvraagt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de aanvraag af te kunnen handelen. U kunt via de website een reisverzekering en een autoverzekering aanvragen.
Voor de aanvraag van een reisverzekering vragen wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, gezinssituatie, NAW-gegevens en gewenste dekking. Hiernaast kunnen uw opmerkingen of vragen persoonsgegevens bevatten. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wanneer u na de offerteaanvraag besluit om geen contract bij ons af te sluiten, dan worden de gegevens bewaard tot drie maanden na de offertedatum.
Voor de aanvraag van een autoverzekering vragen wij uw NAW-gegevens, betalingsgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, het aantal jaren dat u in het bezit bent van een rijbewijs, gegevens over de te verzekeren auto, het schadeverleden, het gebruik van de auto en de gewenste dekking. Hiernaast kunnen uw opmerkingen of vragen persoonsgegevens bevatten. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wanneer u na de offerteaanvraag besluit om geen contract bij ons af te sluiten, dan worden de gegevens bewaard tot drie maanden na de offertedatum.

Bemiddeling en Advies
Mocht uit het contact een verzoek tot bemiddeling in verzekeringen of hypotheken ontstaan, dan sluiten wij een bemiddelingsovereenkomst. Om de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren verwerken wij uw persoonsgegevens. Op het moment van het sluiten van de overeenkomst wordt u geïnformeerd over welke gegevens benodigd zijn met welk doel. Wij bewaren uw gegevens zolang de bemiddeling en looptijd van het afgesloten product duurt, zodat wij u gedurende deze periode service kunnen verlenen. Nadat de looptijd voorbij is danwel op andere wijze de klantrelatie is beëindigd, bewaren wij de gegevens nog maximaal 3 maanden, tenzij wij wegens een wettelijke plicht de gegevens langer moeten bewaren, zoals de fiscale bewaarplicht betaalgegevens van 7 jaar.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden in het kader van de bemiddelingsovereenkomst, zodat deze derden (verzekeraars en hypotheekverstrekkers) diensten aan u kunnen aanbieden. Daarnaast werken wij samen met enkele partijen om onze service te kunnen verlenen. Deze partijen ontvangen de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons om ons te kunnen ondersteunen in de uitvoering van de overeenkomst met u. Onze partners zijn:
• Onze boekhouder om betalingen te verwerken

• Verzekeraars en banken of andere financiële instellingen inzake bemiddeling

• IT-dienstverleners zodat onze website en e-mail optimaal werken en wij u de juiste service kunnen bieden.
Contactformulier
Met het contactformulier (terugbelverzoek) kunt u ons vragen stellen of een terugbelverzoek doen.Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, geslacht en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Hurkmans Assurantiekantoor BV Rozenlaan 47
3202 KC Spijkenisse

0181-697111