logo.jpg
 
 

Nationale Hypotheek Garantie

 

Nationaal Hypotheek Garantie (NHG): volledig, goedkoop en veilig lenen voor uw eigen huis.

 
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een landelijke regeling om het eigenwoningbezit te bevorderen. Oorspronkelijk is deze regeling opgezet om de aankoop van een eigen huis te ondersteunen en te stimuleren. Naast de financiering bij aankoop van een eigen woning is garantie echter ook mogelijk bij onderhoud van uw bestaande woning. Er moet dan wel, op zijn minst voor een deel van de werkzaamheden, sprake zijn van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud. Met behulp van een bouwkundig rapport moet u kunnen aantonen dat het herstel dringend nodig is. U kunt dan ook andere werkzaamheden meefinancieren en de hele financiering van uw woning onder NHG brengen.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen - die de NHG regeling uitvoert - staat garant voor de lening. Deze garantie stelt de geldverstrekker in staat u een hypotheek met NHG tegen een lagere rente aan te bieden.

Wat zijn uw voordelen van een lening met Nationale Hypotheek Garantie?
 
  • U krijgt een lagere rente.
  • U heeft de mogelijkheid om 100% van de aankoopkosten plus de bijkomende kosten zoals notaris-, taxatie- en financieringskosten, alsmede herstel van achterstallig onderhoud en verbetering van de woning te financieren. (Zelfs als dit totaal hoger is dan de taxatiewaarde na het eventueel opknappen van de woning). Ook kunt u de eenmalige premie van een woonlastenverzekering meefinancieren.
  • Indien u door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding, niet meer in staat zou zijn de lasten voor de woning te dragen, kan verkoop van de woning onvermijdelijk zijn. Mocht de opbrengst van de woning minder zijn dan de openstaande schuld, dan kan dit verlies door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen worden kwijtgescholden. De gedwongen verkoop moet buiten uw schuld hebben plaatsgevonden en u heeft meegewerkt aan het beperken van het verlies. Een lening met NHG beperkt dus ook het vermogensrisico.
 
Wanneer komt u in aanmerking voor een Nationale Hypotheek Garantie? Zoals bij elke lening gelden ook bij een hypotheek met NHG een aantal voorwaarden. De mogelijkheden zijn onder meer afhankelijk van de aan te kopen woning, de onderhoudskosten, de inkomenssituatie, de soort hypotheek, etc.
 
Wilt u meer weten over de Nationale Hypotheek Garantie, neemt u dan contact op met ons kantoor.